RAYTAŞ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI TAAHHÜT A.Ş

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Bu Başvuru Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe (“Tebliğ”) uygun olarak hazırlanmıştır.

1.Başvuru Yöntemi

Buna göre Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. Maddesi ve Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu şirketimize iletebilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMİBAŞVURU YAPILACAK ADRESBAŞVURUDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ
Yazılı Olarak Başvuru  Islah imzalı şahsen yahut noter kanalı ileBüyükkayacık OSB TCDD Kayacık Lojistik Merkezi, Selçuklu/KonyaTebligat/zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) YoluylaKayıtlı elektronik posta adresi (KEP) ile  ……………@……..kep.tre-posta konu başlığına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır
Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile BaşvuruŞirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılarak  ………………….e-posta konu başlığına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır
Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile BaşvuruMobil imza/e imza içerecek biçimde sistemimizde kayıtlı bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanarak  ………………….e-posta konu başlığına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’ üncü maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilecektir.

2.Veri Sahibi Kimlik ve İletişim Bilgileri;

Kimliğinizi doğrulayabilmemiz ve yasal süre içerisinde cevaplarımızı iletebilmemiz için  aşağıdaki bilgileri giriniz:

Ad Soyad   
TC Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları İçin Pasaport Numarası veya Kimlik Bilgisi  
Tebligata Esas Alınacak Adres 
Cep Telefonu Numarası 
Sabit Telefon Numarası 
Faks 
e-posta 

3.Şikretimiz ile Olan İlişkinizi Belirtiniz

İş Ortağı 
Müşteri 
Ziyaretçi 
Çalışan 
Eski Çalışan 
İş Başvurusu Yapan 
3. kişi Çalışanı 
Diğer 
Şirketimizde iletişim halinde olduğunuz Birim: Konu:

4.Talebinizi Detaylı Olarak Belirtin

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

5.Başvurunuza Verilecek Cevabın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

Adresime Gönderilmesini İstiyorum 
e-posta adresime gönderilmesini istiyorum 
Elden teslim almak istiyorum 

İşbu başvuru formu şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa, şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve yasal süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması noktasında şirketimizin kimlik ve yetki tespiti için ev evrak ve bilgi (kimlik belgesi gibi) talep etme hakkı saklıdır.

İşbu form kapsamında verilen bilgileriniz doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Ad-Soyad       :

Tarih              :

İmza               :